Yt-neuvotteluiden raskaat prosessit laskevat merkittävästi työn tuottavuutta ja yrityksen eteenpäin meneminen viivästyy. On ensisijaisen tärkeää hoitaa yt-tilanteet mahdollisimman hyvin ja vastuullisesti. Sopeutustilanteet ovat yritykselle kriittisiä:  

 

  • yhteiskuntavastuun näkökulmasta  
  • sosiaalisen vastuullisuuden näkökulmasta  
  • riskien hallinnan näkökulmasta  

 

Mahdollisimman huolellinen toiminta näistä kaikista näkökulmista linkittyy työnantajamielikuvaan, sijoittajien ja työntekijöiden mielenkiintoon sekä lopulta yrityksen taloudelliseen menestykseen. Tästä syystä onkin erityisen tärkeää kiinnittää huomiota yrityksen johdon kykyyn johtaa yt-tilanteet parhaalla mahdollisella tavalla, niin liiketoiminnallisesti, juridisesti kuin inhimillisestikin. 

 

Täytä lomake ja lue lisää sopeutustilanteeseen valmistautumisesta.