Sopeutustilanteiden huolellinen toiminta linkittyy työnantajamielikuvaan, sijoittajien ja työntekijöiden mielenkiintoon sekä lopulta yrityksen taloudelliseen menestykseen. 

Sopeutustilanteen johtamisessa tulee ottaa huomioon paitsi liiketoiminnan näkökulma ja logiikka myös juridiset ja inhimilliset näkökulmat. On ensisijaisen tärkeää hoitaa muutosneuvottelut (ent. yt-neuvottelut) mahdollisimman hyvin ja vastuullisesti.

Miksi panostaa sopeutustilanteiden johtamiseen?